Taxaties

Taxatie

U kunt ons inschakelen voor het uitbrengen van een uitgebreid taxatierapport voor diverse doelen, bijvoorbeeld:
-voor de aanvraag van een hypothecair krediet.
-voor het nemen van beslissingen tot aan-/verkoop of aan/-verhuur.
-waarderingen tezamen met de Belastingdienst (minnelijke waardering).
-voor het nemen van beslissingen t.b.v. herontwikkeling en projectontwikkeling.
-t.b.v. de jaarrekening.
-t.b.v. arbitrage (zoals WOZ- en huurgeschillen).
-als contra-expertise.
-in gevallen van onteigening, fusiebesprekingen, erfpacht e.d.
-etc.

Onze rapportages voldoen aan hoge kwaliteitseisen en worden getoetst aan diverse richtlijnen.
Afhankelijk van het doel van de waardebepaling taxeren wij volgens één van onderstaande richtlijnen:
-ROZ/IPD vastgoedindex
-AEDEX/IPD corporatie vastgoedindex
-International Financial Report Standards (v/h IAS)
-Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
-European Valuation Standards (EVS)
-International Valuation Standards (IVS).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. info@deenbedrijfsmakelaars.nl